svarc ceramics

Hånddreid keramikk brent ved høye temperaturer Ručně modelovaná keramika Handmade ceramics fired at high temperaturesJeg lager hver av objektene i flere dager, over flere uker. De er skapt på en unik måte ved en kombinasjon av dreining på dreieskive og håndmodellering, i en spesiell tid, i en unik stemning og indre atmosfære.

Jeg tilnærmer meg produksjonen av keramikk på samme måte som andre personer, som individualister. Akkurat som hver og en av oss er originale, har ulik livsstil, et annet verdensperspektiv, og en annen oppfatning, er hver eneste vare original. Den har sin egen unike form, er dekorert og utformet av en unik glasur basert på aske; enten fra furunåler, lavendel, siv eller teblader - som understreker og fremhever personligheten, sjelen og originaliteten av det keramiske kunstverket.
Každý z kousků nádobí vytvářím po dobu několika dní, během několika týdnů. Vzniká originálním způsobem modelováním na malířském kroužku v daném čase, náladě i vnitřním rozpoložení, bez elektřiny, jen za pomoci rukou a fyzické síly.

Stejně jako každý z nás je originální, každý z nás má jinou životní cestu, jiný pohled na svět, jiné vnímání. Stejně jako k člověku, jednotlivci, tedy přistupuji i k výrobě šálku. Každý má svůj jedinečný tvar, každý zdobí a utváří jedinečná a již nereplikovatelná glazura tvořená ze dvou třetin popelem ať už z borovicového jehličí, levandule, rákosu, nebo ze samotného čaje, která celou osobitost, „duši“, originalitu keramického náčiní podtrhne a vyzdvihne.
The creation of each of the wares lasts for several days, over a few weeks. They are created in a unique way by combining spinning on a potter's wheel and manual modeling, in a special time, in a unique mood and inner atmosphere.

I approach the creation of ceramics the same way I approach people. As individuals. Just as each of us is original, each of us has a different way of life, a view of the world, a unique perception. Each of my wares has its own unique shape, each is decorated and shaped by a unique and irreplicable glaze made of ash, be it from pine needles, lavender, reed, or tea itself, which underlines and highlights the whole individuality, "soul", originality of my ceramic wares.

Kyūsu tekanner Kyūsu teapots
Kyūsu-tekanner skiller seg ut - ikke bare for sitt utseende, men hovedsakelig for sine praktiske egenskaper. Originaliteten og den unike behandlingen av ulike slags te fortjener også en tilpasset måte brygging. Det enorme antallet tetyper gir ubegrensede muligheter til utforming av tekanner, deres dyser, håndtak eller tykkelsen på veggene. Mine Kyūsu-tekanner er inspirert av de gamle keramikkmestrene både i Japan og i Europa. Originalita a jedinečné zpracování čajů si zaslouží i individuální přístup k jejich samotné přípravě. Inspiraci k tvorbě konviček Kyūsu získávám jak u starých keramický mistrů Japonska, tak i u mistrů v Evropě. Nepřeberné množství druhů čajů skýtá prostor i pro samotné tvary konviček, jejich hubiček, či tloušťku stěn. Konvičky ve stylu Kyūsu vynikají nejen svým vzhledem, ale hlavně svou praktičností. The originality and unique processing of teas also deserves an individual approach to their preparation. I get inspiration for the creation of Kyūsu teapots from both the old ceramic masters of Japan and the masters in Europe. An inexhaustible number of types of tea also provides space for the shapes of the teapots, their spouts or the thickness of their walls. Kyūsu-style teapots excel not only in their appearance, but also in their practicality.
Jeg vil ha en Kyūsu Mám zájem o Kyūsu I want a Kyūsu

Skorsteinstekanner Komínové konvičky Chimney teapots
Den unike, elegante formen på skorsteintekanner er ikke bare estetisk, men med sin søyleform og tykkere vegger er den ideell for å tilberede "langblads"-teer som er en rød og mørk te, eller Hei-cha-te, som Liu Bao. Høyden på tekannen gjør at aromaen til disse teene kan utvikle seg bedre, noe som gjør dem mer duftende og søtere. V komínové konvičce si můžete vychutnat jakýkoliv druh červených čajů, tak čajů Hei-cha. Jejich tvar umožní lépe rozvinout aroma těchto čajů, které budou tedy voňavější a sladší. In the chimney teapot, you can enjoy any kind of red teas, as well as Hei-cha teas. Their shape will allow the aroma of these teas to develop better, which will therefore be more fragrant and sweeter.
Jeg vil ha en Skorsteinstekanner Mám zájem o komínovou konvičku I want a Chimney teapots

Store tekanner med metallhåndtak Konvice s kovovým uchem Large teapots with metal handle
En tekanne er en dekorasjon på et hvert bord. Med denne store størrelsen har vi muligheten til å nyte den unike smaken av te og tilhørende opplevelser med venner eller familie. Jeg har kombinert keramikk med metall, slik at de to materialene kan få unik karakter,og samtidig "kommunisere" med hverandre. Slik at det samlede utseende ser harmonisk og sammensatt ut, og understreker deres unike skjønnhet. Čajová konvice je ozdobou na každém čajovém stolku. Skrze ní, její velikost, si máme možnost vychutnat jedinečné chuť čajů a s nimi spojenými prožitky s přáteli či s rodinou. Dlouho jsem při výrobě přemýšlel jak spojit keramiku s kovem, aby každý z obou materiálů dostal svůj vlastní prostor a zároveň spolu keramika a kov „komunikovali“ a aby celkový vzhled působil harmonicky, uceleně a podtrhl jejich jedinečnou krásu. A teapot is a decoration on every tea table. Through its size, we have the opportunity to enjoy the unique taste of teas and associated experiences with friends or family. During the production, I wondered for a long time how to combine ceramics with metal, so that each of the two materials can have its own space and at the same time to make ceramics and metal "communicate" with each other and so that the overall look looks harmonious, coherent and underlines their unique beauty.
Jeg vil ha en Store tekanner Mám zájem o konvici I want a Teapot

Shiboridashi, Hōhin and Gaiwan

Håndtaksløse tekanner Konvičky bez rukojeti Handleless teapotsUnikhet, minimalisme og estetikk er ofte forbundet med tilberedning av japansk te: Sencha, Kabuse og Gyokuro-te. En av de mulige forberedelsene til disse teene er å bruke keramiske varer som Shiboridashi og Hōhin. På grunn av den flate formen er tebladene bedre fordelt i volumet, noe som frigjør mer aroma og smaken av disse utmerkede teene. Jedinečnost, minimalismus a estetika je pevně spojená i s přípravou čajů Japonska, s čaji Sencha, Kabuse a Gyokuro. Jedna z možných příprav těchto čajů je právě s využitím keramického náčiní jako je právě Shiboridashi a Hōhin. Díky svému plochému tvaru se čajové lístky lépe rozloží po celém objemu, to zapříčiní uvolnění většího množství aroma a samotné chuti těchto výtečných čajů. Uniqueness, minimalism and aesthetics are also firmly connected with the preparation of Japanese teas: Sencha, Kabuse and Gyokuro teas. One of the possible preparations for these teas is using ceramic wares such as Shiboridashi and Hōhin. Due to its flat shape, the tea leaves are better distributed throughout the volume, which enables the release of more aroma and the very taste of these excellent teas.
Jeg vil ha en Håndtakløse tekanner Mám zájem o hōhin nebo shiboridashi I want a Shiboridashi, Hōhin or Gaiwan

TeskåleMiskyBowls
Teskålen er vår første "kontakt" med te, en kar som formidler opplevelsen, som tillater oss å oppfatte ikke bare smaken, men også aromaen og strukturen til brygget. Det er et mellomledd for oss, et av de viktigste tevarene. Gjennom den nyter vi mangfoldet i teverdenen, fra japanske kultivarer, gjennom ulike behandlinger av te i Taiwan, til det berømte Yi Wu-området i Yunnan i Kina. For meg personlig er teskålen en venn som jeg deler harmoniske øyeblikk, opplevelser av stillhet, indre ro og ro med. Det brede utvalget av skålformer gjør at det like brede utvalget av te skiller seg ut. Čajová miska je pro nás nositel, který zprostředkovává prožitek, je to náš první “kontakt” s čajem, kdy nám umožní vnímat nejen samotnou chuť, ale také vůni a strukturu nálevu. Je pro nás prostředník, jedno z nejdůležitějších čajových náčiní. Skrze ni si vychutnáváme různorodost čajového světa, od japonských kultivarů, přes rozličná zpracování čajů Tchaj-wanu, až po vyhlašenou oblas Yi Wu v čínském Yunnanu. Pro mně osobně je čajová miska přítel, se kterým mám spojené harmonické chvíle, prožitky klidu, vnitřního míru a uklidnění. Široké spektrum tvarů misek dává vyniknout stejně širokému spektru čajů. For us, the tea bowl is a carrier that mediates the experience, it is our first "contact" with tea, when it allows us to perceive not only the taste itself, but also the aroma and structure of the infusion. It is an intermediary for us, one of the most important tea utensils. Through it, we enjoy the diversity of the tea world, from Japanese cultivars, through the various teas processing of Taiwan, to the famous Yi Wu area in Yunnan, China. For me personally, the tea bowl is a friend with whom I share harmonious moments, experiences of quiet, inner peace and calming down. The wide range of bowl shapes makes the equally wide range of teas stand out.
Jeg vil ha en Teskåle Mám zájem o misku I want a tea bowl

Matcha Chawans Matcha chawany Matcha chawans
Jeg tror at selve ideen, tanken av materie, er begynnelsen på alt. Å lage en chawan av et stykke leire som du vil ha glede av i mange år. Jeg er overbevist om at det er nettopp i disse aspektene, i denne tilnærmingen, at originaliteten og individualiteten til individuelle koppene finnes.

Jeg understreker disse egenskapene ved chawanenes størrelse og dens vekt i hendene. Målet er å motivere en person til å bli jordnær, å bli ankret til et øyeblikk av fred, forsoning og ro. Jeg vet selv hvor vanskelig det er for oss å stoppe tiden, være bevisste på oss selv, på vårt liv og verdenen rundt oss. Tendensen til å "flykte" til begivenhetene i verdenen "der ute" er en daglig nemesis for oss.

Jeg vil inspirere til et øyeblikk av hvile og bevissthet om nåtiden.
Věřím, že samotná představa, myšlenka na hmotu, je prvopočátkem všeho. Z kusu hlíny vytvořit šálek, ze kterého se člověk raduje mnoho let. Jsem přesvědčen, že právě v těchto aspektech, v tomto přístupu, tkví ona originalita, osobitost jednotlivých šálků.

Tyto atributy podtrhuji samotným rozměrem šálků, jejich velikostí. Šálky úmyslně tvořím velké a těžké. Sám moc dobře vím, jak je pro nás v současné době těžké zastavit se, uvědomit si sám sebe, život, svět kolem nás. Tendence „utéct“ k lákadlům světa “tam venku” je pro nás každodenní nemesis.

Úmyslem velikosti šálku v lidských dlaních je člověka motivovat k uzemnění, ukotvení, k okamžiku klidu, smíření a uklidnění.

Naladit jej na chvilkový odpočinek a stavu uvědomění si přítomnosti.
I believe that the very thought, the idea of matter, is the beginning of everything. From a lump of clay, to create a cup that one will enjoy for many years. I am convinced that it is in these aspects, in this approach, that the originality, the uniqueness of the individual cups, lies.

I underline these attributes by the size of the cups, their volume. I intentionally make the cups big and heavy. I know very well how difficult it is for us at the moment to stop, to be mindful of ourselves, life, the world around us. The tendency to "escape" to the attractions of the world "out there" is a daily nemesis for us.

The intention of the size of the cup in one’s hands is to motivate a person to be grounded, anchored, to inspire a moment of calm, reconciliation and calming.

To induce a momentary rest and a state of awareness of presence.
Jeg vil ha en Matcha Chawans Mám zájem o chawan I want a chawan

TeboksDózyTea Box
Te som er beregnet på arkivering fortjener sin egen plass - i et miljø hvor aldringsprosessen kan fortsette. Keramiske bokser er egnet for denne prosessen. Tradisjonelt brukes keramiske beholdere til Pu-Erh-te, hvor disse teene "puster" bedre, modnes, kvitter seg med den friske aromaen av gjæring raskere og eldes naturlig. Čaj, který je určený k archivaci, si zaslouží svůj prostor, své místo, kde může nadále pokračovat proces stárnutí. K tomuto procesu jsou vhodné právě keramické dózy. Tradičně se keramické zásobnice využívají u čaje Pu-Erh, kde tyto čaje lépe “vyvětrávají”, vyzrávají, rychleji se zbavují čerstvého aroma fermentace a kde dochází k jejich přirozenému stárnutí. Tea, which is intended for archivation, deserves its own place, an environment where the aging process can continue. Ceramic cans are suitable for this process. Traditionally, ceramic containers are used for Pu-Erh tea, where these teas "breathe" better, mature, get rid of the fresh aroma of fermentation faster and where they age naturally.
Jeg vil ha en Teboks Mám zájem o dózu I want a tea box

Flere varerDalší výrobkyMore wares
Krus for kaffe eller urteinfusjoner, kalebasser til maté, vaser til blomsteroppsatser eller keramikktilbehør for tilberedning av te. Alt dette er bare en kort liste over tingene jeg lager. Å lage keramikk er en lidenskap for meg, ikke bare en jobb.

For mer informasjon om keramiske produkter eller mulighet for samarbeid, ikke nøl med å kontakte meg.
Hrníčky na kávu, či bylinkový čaj, kalabasy na mate, vázy na květinové vazby, či keramické doplňky k přípravě čaje. To vše je pouze malý výčet věcí, které vytvářím. Výroba keramiky je pro mě vášní, nejen prací.

Na bližší informace ke keramickým výrobkům, či k možnosti spolupráce, mě neváhejte kontaktovat.
Mugs for coffee or herbal infusions, calabashes for mate, vases for flower arrangements, or ceramic accessories for preparing tea. All this is just a small list of the things I create. Making ceramics is a passion for me, not just a job.

For more information on ceramic products or the possibility of cooperation, do not hesitate to contact me.
Send meg en e-post Napiště mi e-mail Send me an e-mail

UtstillingerVýstavyExhibitions
Fra 4. juni til 27. juli 2021 fant en utstilling av mine seremonielle chawaner sted i de vakre lokalene til Zen-huset til den japanske restauranten Miyabi i Praha, Tsjekkia, som var åpent for allmennheten. Oppriktig takk til personalet og spesielt til eieren Mrs. Darja Kawasumi. Od 4. června do 27. července 2021 se v krásných prostorách zenového domku Japonské restaurace Miyabi uskutečnila výstava ceremoniálních chawanů, která byla přístupná široké veřejnosti. Upřímné díky personálu a hlavně paní majitelce Darje Kawasumi. From June 4 to July 27, 2021, an exhibition of my ceremonial chawans took place in the beautiful premises of the Zen house of the Japanese restaurant Miyabi, which was open to the general public. Sincere thanks to the staff and especially the owner Mrs. Darja Kawasumi.

Om megO měAbout me
Jeg vokste opp i en liten landsby omgitt av skog og vann ved bredden av en innsjø i nasjonalparken Šumava. Stedet jeg kommer fra har knyttet meg med sterk kjærlighet til natur, skog, fjell og alt som lever der.

Min interesse for keramikk begynte allerede som ung. Jeg er fascinert av dens opprinnelse som går tilbake til paleolitikum, dens historie, produksjon, bruk og kunstneriske verdi. Jeg tror også på fotografiets uttrykkskraft og drivkraft for endring. Derfor studerte jeg begge disse fagene på videregående skole for kunst og industri.

Det påfølgende studiet i sosiologi og hispanistikk tok meg til flere av landene i Mellom-Amerika. Mellom-Amerikas natur, kultur og historie formet min tenkning; en ansvarlig tilnærming til naturen, et syn på individer og samfunnet i sin helhet.

Et ønske om oppnåelse og om å forandre verden til et bedre sted førte meg til Sumatra etter studiene. Til et naturvernprosjekt, hvor jeg deltok i miljøundervisning for både den lokale og europeiske offentligheten - for å motarbeide avskogingen av øya. Jeg tok med meg denne erfaringen til mitt neste arbeid i Rwanda, hvor jeg var dedikert til bærekraft i kaffeindustrien.

Jeg er dedikert til kontinuerlig fotografering. I forbindelse med mine aktiviteter ble det laget en rekke fotoutstillinger, både reportasjer og kunstneriske, som kunne beskues i en rekke europeiske hovedsteder.

Ønsket om å skape og en kreativ livsstil følger hele livet mitt. Min gradvise tilbakevending til keramikk ble en lidenskap som jeg nå gir rom til å utvikle fullt ut. Jeg legger all min tidligere erfaring og tilnærming til keramikk i arbeidet mitt. Jeg forbinder det med min langvarige kjærlighet for te, for antropologi og historie, med min kjærlighet til naturen og materialene den gir meg for å lage keramikk.

Jeg ser ikke bare mening i keramikk, men jeg har også funnet lykke og fred i den.


I grew up in a small village surrounded by forests and water on the shore of a lake in the Šumava National Park. The place where I come from has inseparably connected me with my strong love for nature, for forests, mountains and everything living in it.

My interest in ceramics dates back to early childhood. I am fascinated by its origin, which dates back to the Paleolithic, its history, production, use and artistic value. I also believe in the expressive power of photography and its driving force for change. Therefore, I studied both of these fields at the high school of arts and industry.

The subsequent study of sociology and hispanistics took me to the countries of Central America. Its nature, culture and history shaped my thinking, a responsible approach to nature, a view of individuals and society as a whole.

The feeling of fulfillment and the desire to change the world for the better brought me to Sumatra after my studies, to a nature protection project, where I participated in environmental education for both the local and European public, to suppress the deforestation of the island. I carried this experience and workload to my next work stage in Rwanda, where I was dedicated to the sustainability of the coffee industry.

I am dedicated to photography continuously to this day. In connection with my activities, a number of photographic exhibitions were created, both reportage and artistic, which could be viewed in a number of European capitals.

The desire to create and a creative way of life accompanies my whole life. My gradual return to ceramic became a passion that I gave space to fully develop. I now put all my previous experience and approach into my work. I connect it with my long-standing love for teas, for anthropology and history, with my love for nature and the materials it provides me for making ceramics.

Not only do I see meaning in ceramics, but I have also found happiness and peace in it.
Send meg en e-post Napiště mi e-mail Send me an e-mail

Nytt sted, ny logo Nové místo, nové logo New place, new logo
I begynnelsen av april 2023 flyttet jeg til hovedstaden i Norge, Oslo. Den naturlige skjønnheten og mangfoldet i Norge ble ikke bare min inspirasjon, men også mitt nye hjem.

Store endringer er alltid forbundet med flytting, og derfor bestemte jeg meg også for å visuelt endre nettsiden og logoen.

Den nye logoen er basert på den gamle versjonen, den kalligrafisk skrevet bokstaven Š, som er forenklet og forvandlet til tre like sterke og lange streker. Fargene på logoen representerer de tre elementene som er de viktigste for å lage keramikk. Brun står for leire, blå for vann og gul for ild.
At the beginning of April 2023, I moved to the capital of Norway, Oslo. The natural beauty and diversity of Norway became not only my inspiration, but also my new home.

Big changes are always associated with moving, and that's why I also decided to visually change the website and also the logo itself.

The new logo is based on its old version, the calligraphically written letter Š, which has been simplified and transformed into three equally strong and long strokes. The colors of the logo represent the three elements important in the creation of ceramics. Brown stands for clay, blue for water and yellow for fire.


Oslo
NorskoNorway

norbert@svarc-ceramics.comReg.nr.
931 190 008


© Norbert Svarc 2024